Veral żel 0,01 g/g 100g

10.25

Opis

Zentiva

slim perfect tabletki opinie
, altresan
, skyn cena
, popularny lek na uspokojenie krzyżówka
, oparzenie termoforem
, ovulomed max
, mozarin 20 mg cena
, hepaslimin z biotyną
, kwas dehydrooctowy
, 4us smartme
, dark blonde farba
, tkanka kości
, tactisept
, menopauza a problemy jelitowe
, lirene spf 50 emulsja
, hydro optima senior d3
, witamina d3 z k2mk7

yyyyy


Nazwa: VeralPostać: żelDawka: 0,01 g/gOpakowanie: 100 gSkład:1 g żelu zawiera 10 mg diklofenaku sodowego (Diclofenacum natricum).Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.Wskazania:Produkt leczniczy Veral jest wskazany do stosowania w miejscowym leczeniu:ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich (np. zapalenie ścięgien i (lub) mięśni) ograniczonych i łagodnych postaci zapalenia stawówbólu plecówPrzeciwwskazania:Nadwrażliwość na diklofenak lub którąkolwiek substancję pomocniczą.Stwierdzona wcześniej alergia na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (astma aspirynowa, pokrzywka, ostre nieżyty nosa).Produktu nie wolno stosować w trzecim trymestrze ciąży.Działania niepożądane:Poniżej podano działania niepożądane zgodnie z klasyfikacją MedDRA, z następującymi wskaźnikami częstości występowania: bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥1/1000 do< 1/100); rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (nie można ocenić na podstawie dostępnych danych).Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podaniaRzadko: miejscowe zapalenie skóry z wysypką, świądem, zaczerwienieniem, obrzękiem, obecnością grudek, łuszczeniem się skóry lub uczuciem palenia skóry.Zakażenia i zarażenia pasożytnicze Bardzo rzadko: wysypka grudkowata.Zaburzenia układu immunologicznegoBardzo rzadko: nadwrażliwość, obrzęk naczynioruchowy.Zaburzenia oddychania, klatki piersiowej i śródpiersia Bardzo rzadko: astma.Zaburzenia skóry i tkanki podskórnejCzęsto:wysypka, wyprysk, rumień, zapalenie skóry (w tym kontaktowe zapalenie skóry).Rzadko: pęcherzykowe zapalenie skóry.Bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości na światło.Wyjątkowo, podczas stosowania produktu na dużych powierzchniach skóry nie można wykluczyć wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego.Interakcje:Po podaniu miejscowym nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji.Dawkowanie:Zwykle 3 do 4 razy na dobę 2 g do 4 g żelu (ilość odpowiadająca wielkości czereśni lub orzecha włoskiego, wystarczająca do posmarowania powierzchni około 400 cm2 do 800 cm2). Nanieść na chore miejsce i rozetrzeć.Po zastosowaniu produktu należy umyć ręce, chyba że to ręce są miejscem wymagającym leczenia. Należy unikać kontaktu żelu z błoną śluzową oczu i jamy ustnej.Czas leczenia zależy od wskazań do stosowania i rekacji pacjenta na leczenie. W przypadku stosowania produktu bez konsultacji z lekarzem, czas stosowania nie powinien przekraczać 14 dni (w przypadku nadwerężeń i reumatyzmu tkanki miękkiej) lub 21 dni (w przypadku bólu związanego z zapaleniem stawów. Zalecana jest kontrola lekarska po 7 dniach stosowania produktu, jak również w przypadku braku skuteczności leczenia lub nasilenia objawów chorobowych.Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u dzieci w wieku poniżej 12 lat.Środki ostrożności:Nie wolno stosować do oczu, na błony śluzowe, a także na uszkodzoną powierzchnię skóry lub u pacjentów, u których występują zaburzenia skóry. W przypadku wystąpienia podrażnienia w miejscu podania należy przerwać stosowanie produktu.Istnieją dowody na to, że leki hamujące cyklooksygenazę (syntezę prostaglandyn) mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet przez wpływ na owulację. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.Prowadzenie pojazdów:Nie ma wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu, po zastosowaniu na skórę.Przedawkowanie:Po miejscowym podaniu na skórę diklofenaku przedawkowanie jest mało prawdopodobne.Przypadkowe doustne przyjęcie, np. przez dziecko, produktu leczniczego może spowodować wystąpienie działań niepożądanych podobnych do obserwowanych po podaniu doustnym diklofenaku. W razie wystąpienia działań niepożądanych po przypadkowym połknięciu produktu należy zastosować odpowiednie środki i wdrożyć leczenie objawowe stosowane zwykle w przypadku leczenia zatruć niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. Można wykonać płukanie żołądka lub podać węgiel aktywowany, zwłaszcza w krótkim czasie od połknięcia produktu.Ciąża:Nie ma danych dotyczących stosowania diklofenaku u kobiet w ciąży. Z tego względu nie należy stosować produktu u kobiet w okresie ciąży. Nie wolno stosować produktu w ostatnim trymestrze ciąży, ze względu na możliwość zahamowania kurczliwości macicy u matki i (lub) przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego u płodu (ductus arteriosus).Badania prowadzone na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkoldiwego wpływu diklofenaku na ciążę lub rozwój zarodka i (lub) płodu, poród lub rozwój po urodzeniu (patrz punkt 5.3).